Op zoek naar medisch hulpmiddel?

medisch hulpmiddel
 
medisch
Classificatie medische hulpmiddelen NEN.
U dient de hulpmiddelen in risico klasse IIA, IIB en III aan te melden bij een aangemelde instantie Notified Body die u door de conformiteitsbeoordelingsprocedure leidt. Dit dient u ook te doen indien u vertegenwoordiger bent van een niet in de EU gevestigde fabrikant, die een dergelijk medisch hulpmiddel op de Europese markt wil brengen.
medische klompen kopen
Aanmelden of afmelden medisch hulpmiddel of IVD Medische technologie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting.
in Nederland gevestigde fabrikant bent of Europees gemachtigde van een medisch hulpmiddel klasse I en deze onder eigen naam aflevert art. 5 lid 1, Besluit medische hulpmiddelen.; in Nederland gevestigde fabrikant van een naar maat gemaakt medisch hulpmiddel bent art.
hoge eettafel
Medisch hulpmiddel Wikipedia.
Een voorbeeld van een actief implanteerbaar medisch hulpmiddel is een pacemaker, een voorbeeld van een in-vitromedisch hulpmiddel is een zwangerschapstest en een voorbeeld van een gewoon medisch hulpmiddel is een al dan niet steriele pleister. Afhankelijk van de functie van het medische hulpmiddel wordt het ingedeeld in de risicoklassen I, IIa, IIb en III, deze geven een oplopend risico aan.
stuntsteps
Medische hulpmiddelen Neprofarm.
Is de werking fysisch, dan is het een medisch hulpmiddel. Een afslankproduct dat vet bindt zodat het niet in het lichaam opgenomen kan worden, is daarom een medisch hulpmiddel. Net als neusdruppels of neussprays met fysiologisch zout, die het taaie neusslijm verdunnen.
broodjes utrecht
Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen VUmc.
Een CE-markering geeft aan dat het Medisch Hulpmiddel voldoet aan de essentiële eisen die hieraan gesteld mogen worden. In het onderzoeksvoorstel moet worden aangegeven of het Medisch Hulpmiddel een CE-markering heeft en wordt gebruikt voor de door de fabrikant aangemerkte indicatie.
hogedrukspuit
Onderzoek met medische hulpmiddelen.
Medisch hulpmiddel met een geneesmiddel. De vraag of onderzoek met een medisch hulpmiddel, dan wel een actief implantaat, onder de reikwijdte van geneesmiddelenonderzoek in de WMO valt, is van belang als het medisch hulpmiddel dan wel een actief implantaat ook een geneesmiddel bevat.
CE Tool.
1.4 Actief medische hulpmiddel Medisch hulpmiddel, waarvan de werking afhankelijk is van een elektrische energiebron of van een energiebron die andere energie gebruikt dan die welke rechtstreeks door het lichaam of de zwaartekracht wordt opgewekt. Een medisch hulpmiddel, bestemd om zonder belangrijke aanpassingen zorg te dragen voor de transmissie van energie, stoffen of andere elementen tussen een actief medisch hulpmiddel en de patiënt, wordt niet beschouwd als een actief medisch hulpmiddel.
Alle ins en outs van wetgeving en normen.
informatie over de aard, de soort, de intensiteit en de verspreiding van straling, wanneer het hulpmiddel straling afgeeft voor een medisch doel. De gebruiksaanwijzing moet bovendien gegevens bevatten aan de hand waarvan het medisch personeel de patiënt op de hoogte kan brengen van eventuele contra-indicaties en te treffen voorzorgsmaatregelen.

Contacteer ons